22/04 - 2019 |

Det er vigtigt, at der meldes afbud, hvis man bliver forhindret i at komme til en turnering.

 

Afbud til JDT turneringer skal ske til:

Benjamin Kristensen
leder@distrikt-5.dk
tlf. 22 24 18 40

eller

Jonas Ruus
assistent@distrikt-5.dk
tlf.: 29 38 57 44

 

Afbud til kredsturneringer skal ske til:

Benjamin Kristensen
leder@distrikt-5.dk
tlf. 22 24 18 40

eller

Jonas Ruus
assistent@distrikt-5.dk
tlf.: 29 38 57 44